> -<[ ]>- > History & Story >
 
28-12-2016, 09:25 AM   #1

  : 63945
  : 12 - 8 - 2016
  :
  :
  : 3
:
  : 10
  : hte130qt is on a distinguished road
GiẢm giÁ 20% thay mẶt kÍnh lenovo


💖 SERI GiẢm giÁ 20% DỊP CUỐI NĂM CHO thay mẶt kÍnh lenovo 💖
❤ VUA SỬA CHỮA - ĐỊA CHỈ SỬA CHỮA ĐIỆN THO*I MTB
* Địa chỉ: 128 Thái H*, Đống Đa, H* Nội
☎ SĐT: 098.884.3636 - 0938.91.66.56
👍👍👍 BẢNG GIÁ CHI TIẾT THAY MẶT KÍNH LENOVO 👍👍👍
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S1: Liên Hệ
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S60A: 450.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S60: 450.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S90: 690.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S90A: 850.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S560: 390.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S580: 640.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S650: 450.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S660: 390.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S690: 600.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S720: 390.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S820: 390.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S850: 450.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S860: 490.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S880: 390.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S890: 390.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S920: 630.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S930: Liên hệ
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S939: Liên hệ
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S960 Vibe X: 580.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo S5000: 850.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A7 Tab 2: Liên hệ.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A60: 390.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A65: 350.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A269: 280.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A269i: 450
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A316: 300.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A328: 290.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A369/A369i: 250.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A390: 250.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A319: 250.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A516: 290.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A526: 290.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A529: 300.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A536: 490.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A630: 430.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A670: 420.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A680: 450.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A690: 480.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A706: 390.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A780: Liên hệ
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A789: 420.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A788t: 580.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A800: 450.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A820: 450.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A830: 400.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A850: 450.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A850+: Liên hệ
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A859: 490.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A860: 550.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A880: 390.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A889: 490.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A889+: 590.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A916: 450.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A939: Liên hệ
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A1000: 450.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A2010: 550.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A2019: 2490.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A2107: Liên hệ
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A2207: 950.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A3000: 490.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A3300: 390.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A3500: 480.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A3900: Liên hệ
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A5000 MTB: 490.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A5000 ĐT: 450.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A5500 MTB: 480.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A6000: 450.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A6000 Plus: Liên hệ
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A6010: 490.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A6020: Liên hệ
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo A7000: 590.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo B6000: 850.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo B7000: Liên hệ
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo B8000: 880.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo B8080: 880.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo Vibe P1m: 650.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo P70 (P70A): 450.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo P629: Liên hệ
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo P700: 300.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo P706: 450.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo P770: 300.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo P780: 300.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo K3 A6000: 450.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo K3 Note A7000: 590.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo K80: Liên hệ
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo K680: Liên hệ
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo K800: Liên hệ
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo K860: 550.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo K900: 520.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo K910: 490.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo K920: 590.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo Vibe X2: 490.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo V970: Liên hệ
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo V987: Liên hệ
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo TAB 2 A7-10F: 780.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo TAB S8: 780.000 VND
👉 Giá thay mặt k*nh Lenovo PB1-750M: Liên hệ


: - :


GigPm giH 20% thay mgPt kHnh lenovo
 

 

 


0 Dịch vụ s*a lỗi nokia g* rẻ ♈
0 Báo giá ♂ s*a lỗi điện thoại Lenovo
0 GiẢm giÁ 20% thay mẶt kÍnh lenovo


 

(): 1 ( 0 1)
 
: 

 


07:42 PM.

   RSS Feeds - - - -

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.