> -<[ ]>- > beauty
 
28-12-2016, 07:45 AM   #1

  : 64025
  : 14 - 8 - 2016
  :
  :
  : 1
:
  : 10
  : maifh123 is on a distinguished road
GIẢM GIÁ 20% thay mặt k*nh Samsung


❤GIẢM GIÁ 20%❤ thay mặt k*nh Samsung 👉 l* bảng giá chi tiết!
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S1: 150.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S2: 199.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S2 HD: 199.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S3 Mini: 250.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S3: 230.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S4: 230.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S4 Mini i9190: 230.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S4 Active/ i9295: 890.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S4 ZOOM: 750.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S5: 250.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S5 G800 MINI: 550.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S5 ZOOM: 850.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S6: 490.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S6 active G890: 950.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S6 Edge: 850.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S6 Edge PLUS: 990.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S7: 599.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S7 Edge: 1190.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S7 Edge PLUS: Liên hệ
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Note 1: 250.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Note 2: 260.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Note 3: 290.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Note 3 NEO: 290.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Note 4: 350.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Note 5: 490.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Note EDGE: 1450.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung A3: 290.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung A3 2016: 490.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung A5: 290.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung A5 2016: 490.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung A7: 290.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung A7 2016: 490.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung A8: 390.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung A9: 750.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung A9 Pro: 990.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung E3: 290.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung E5: 290.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung E7: 290.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung E7 2016: 490.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S360h: 390.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S3650: 380.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S5360: 320.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S5660: Liên hệ
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S5753: 450.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S5762: 360.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S8530 WAVE II: 550.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S5830: 330.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S5830i: 330.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S6102: 200.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S6500: 450.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S6802: 390.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S6810: 350.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S7270 Ace 3 : 390.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S7390: 390.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S7392: 350.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S7500: 390.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S7560/ Trend: 390.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S7562: 350.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung S7580/ Trend Plus: 350.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS P531 Tap 4 10.1 : 580.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS Tab A 9.7 (SM-P555): Liên hệ
✣ Giá thay mặt k*nh SS P600/ P601/P605 Note 10.1 2014: 680.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS P900, P901: 2390.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS P1000/ i987/ T849/ Tab 7.0: 550.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS P3100/ Tab 2 7.0: 580.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS P5100/ Tab 2 10.1: 590.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS P5200/ Tab 3 10.1: 590.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS P6200/ P6800/ Tab Plus 7.0: 550.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS P7300: 550.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS P7500/ Tab 10.1: 690.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS T110/ T111/ Tab 3 Lite: 490.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS T116: 500.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS T210/ T211/ Tab 3 7.0: 520.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS T230/ T231/ Tab 4 7.0: 650.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS T310/ T311/ Tab 3 8.0: 550.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS T320/ T321/ Tab Pro 8.4: 590.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS T325 Tab Pro 8.4 : 590.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS T330/ T331/ Tab 4 8.0: 550.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS Tab A 8.0 T355: 1500.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS T528w: 600.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS T530/ T531/ Tab 4 10.1: 590.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS Tab A 9.7 T555 P555: 1190.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Galaxy Tab E 9.6 T561: 990.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS T705/ Tab S 8.4: 620.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS T710/T715 Tab S2 8.0 : 690.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS T805: 1800.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS T810/T815 Tab S2 9.7 : Liên hệ
✣ Giá thay mặt k*nh SS T959: Liên hệ
✣ Giá thay mặt k*nh SS N5100/ Note 8.0: 690.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS N5110/ Note 8.0: 890.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh SS N8000/ Note 10.1: 590.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung i5700: Liên hệ
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung i8000: 350.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung i8150: 390.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung i8160 Ace 2 : 390.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung i8190: Liên hệ
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung i8262/ Core Duos: 350.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung i8552/ Galaxy Win: 350.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung i8530 : 650.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung i8580 : 560.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung i9082 Grand 1/ E270: 390.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung i9060 Grand Neo: 490.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung i9150: 460.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung i9152 Mega 5.8: 650.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung i9200 Mega 6.3: 590.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung G7508 Mega 2: 690.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung i9260: Liên hệ
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung i9250: 350.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung G313/ Galaxy V/ ACE 4: 399.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung G355/ Galaxy Core 2: 350.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung G750h: 300.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung G360/ Core Prime: 500.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung G350/ Galaxy Star: 350.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung G530/ Grand Prime: 390.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung G531: 450.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung G3502/ Trend 3: 390.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung G3812: 390.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung G3819: 350.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung G7102 Grand 2 : 450.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung G7508 Mega 2: 590.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung C6712: 390.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung C3300: 390.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung C3312: 140.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Galaxy Alpha G850: 650.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Galaxy J : 900.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Galaxy J1/J100: 350.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Galaxy J1/J105: 350.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Galaxy J1 J110 Ace: 300.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Galaxy J2: 350.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Galaxy J3: 290.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Galaxy J3 2016: .000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Galaxy J5: 350.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Galaxy J5 2016: 450.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Galaxy J7: 350.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Galaxy J7 2016: 750.000 VND
✣ Giá thay mặt k*nh Samsung Galaxy J7 Prime: Liên hệ
🔴 VUA SỬA CHỮA CHUYÊN SỬA CHỮA ĐIỆN THO*I VÀ MÁY TÍNH BẢNG
☎ Hotline 1: 0938.91.66.56
☎ Hotline 2: 098.884.3636
* Địa chỉ: 128 Thái H* - Đống Đa - HN
GIgPM GIH 20% thay mgPt kH*nh Samsung
 

 

 


0 GIẢM GIÁ 20% thay mặt k*nh Samsung


 

()

beauty


: 1 ( 0 1)
 
: 

 


02:07 AM.

   RSS Feeds - - - -

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.